Till artikeln

Funktionsknappar

 
 

Innehållsförteckning

Fotspår

Innehållet i Östersjöportalen till nya webbadresserna 1.1.2015 > syke.fi, ilmatieteenlaitos.fi, ym.fi, miljo.fi/hav, meriwiki.fi

Meny

Bekanta dig med den nya vattenståndtjänsten på http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/vattenstandet

Välj mätstationen

1. Kemi 12 mån. 2 + 2 dag
2. Uleåborg 12 mån. 2 + 2 dag
3. Brahestad 12 mån. 2 + 2 dag
4. Jakobstad 12 mån. 2 + 2 dag
5. Vasa 12 mån. 2 + 2 dag
6. Kaskö 12 mån. 2 + 2 dag
7. Mäntyluoto 12 mån. 2 + 2 dag
8. Raumo 12 mån. 2 + 2 dag
9. Åbo 12 mån. 2 + 2 dag
10. Föglö 12 mån. 2 + 2 dag
11. Hangö 12 mån. 2 + 2 dag
12. Helsingfors 12 mån. 2 + 2 dag
13. Fredrikshamn 12 mån. 2 + 2 dag
Map of the Baltic Sea
 

 

I årsfiguren visas dygnets extremvärden.

De två dygn långa observationerna och prognoserna är i figurerna märkta med blått respektive rött. Ifall observationerna fattas, visas beräknade värden med violett.

Värdena baserar sig på det teoretiska medelvattnet.

Ifall vattenståndskurvan inte uppdateras, var vänlig och granska webbläddrarens inställningar i din dator. Webbläddraren skall söka den senaste uppdaterade vattenståndskurvan från nätservern och inte den gamla kurvan ur webbläddrarens minne. De mest använda bläddrarna kan uppdatera vattenståndskurvan genom att trycka CTRL + F5 (tangenterna samtidigt nertryckta).

Mera infromation:

Vattnets rörelser

Vattenståndsvariation

29.5.2013, http://www.itameriportaali.fi/sv/itamerinyt/sv_SE/vedenkorkeus/

Miljöministeriet Finlands miljöcentral Meteorologiska institutet

[site.actions.backToTop]