Till artikeln

Funktionsknappar

 
 

Innehållsförteckning

Fotspår

Meny

Bekanta dig med den nya vågprognostjänsten för Östersjön och Skärgårdshavet på http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/vagprognosen 

Våghöjd och –riktning i Östersjön 

Tiden i vågprognosen är lokal finsk tid.

 
På kartan beskriver färgerna signifikant våghöjd och pilarna sjögångens riktning. På vintern betecknas is med vit färg.

Vågprognoserna uppdateras fyra gånger i dygnet. Vågprognoserna görs med tredje generationens vågmodell WAM. Vågmodellen behöver som bas för kalkyleringarna vindhastighet och –riktning, som fås från  väderprognosmodell.

På vår webbplats

13.12.2005, http://www.itameriportaali.fi/sv/itamerinyt/sv_SE/aaltoennuste/

Miljöministeriet Finlands miljöcentral Meteorologiska institutet

[site.actions.backToTop]