Till artikeln

Funktionsknappar

 
 

Innehållsförteckning

Fotspår

Innehållet i Östersjöportalen till nya webbadresserna 1.1.2015 > syke.fi, ilmatieteenlaitos.fi, ym.fi, miljo.fi/hav, meriwiki.fi

Meny

Östersjö pressmeddelanden år 2010

Lagförslag från regeringen om havsvårdsförvaltning 21.12.2010
(Miljöministeriet)
År 2014 åter Finlands, Rysslands och Estlands temaår för Finska viken 7.12.2010
(Finlands miljöcentral SYKE)
Rikligt med öronmaneter under hösten i norra Östersjön 29.11.2010
(Finlands miljöcentral SYKE)
Istjänsten inledde isvintern: havsvattnet lite kallare än i medeltal 26.10.2010
(Meteorologiska Institutet)
Sommarens algsammandrag: Till havs var algläget normalt 8.10.2010
(Finlands miljöcentral SYKE)
Finlands miljöministerium, John Nurminens stiftelse och Kemira Oyj startar ett samarbetsprojekt för att minska fosforutsläppen från Viborg 29.9.2010
(Miljöministeriet)
Aranda avseglar för att studera koldioxidutbyte och ytströmmar 16.9.2010
(Meteorologiska Institutet)
Östersjöns bottnar fortfarande i dåligt skick 1.9.2010
(Finlands miljöcentral SYKE)
Åskbyar orsakar variationer i havsvattenståndet 20.8.2010
(Meteorologiska Institutet)
Ännu inga nya officiella temperaturrekord i havsområdena 13.8.2010
(Meteorologiska Institutet)
Moderniseringen av avloppsreningen i S:t Petersburg fortsätter 5.8.2010
(Miljöministeriet )
Eutrofieringen har långvariga konsekvenser på den marina miljön 23.7.2010
(Finlands miljöcentral SYKE)
På Aranda utvecklas bättre verktyg för uppföljning av havets tillstånd 20.7.2010
(Finlands miljöcentral SYKE)
Miljökonsekvensbedömning av bro eller tunnel mellan Danmark och Tyskland inleds 9.7.2010
(Miljöministeriet)
Tumlarobservationer är igen välkomna 1.7.2010
(Miljöministeriet)
Oljebekämpningsfartyget Halli är nu grundrenoverat 30.6.2010
(Finlands miljöcentral SYKE)
Realtidsövervakning startar i Östersjön, Bottniska Viken och Västerhavet 7.6.2010
(SYKE, SMHI)
Prognos om blågrönalger 2010: Blomningar av blågrönalger förväntas under sommaren  4.6.2010
(Finlands miljöcentral SYKE)
Isvintern är slut 27.5.2010
(Meteorologiska Institutet)
Aranda utreder Östersjöns tillstånd och syrelösa bottnar 26.5.2010
(Finlands miljöcentral SYKE)
SYKE ansöker om tillstånd att skrämma bort skarvar från fiskeområden 27.4.2010
(Finlands miljöcentral)
Lagförslag om Bottenhavets nationalpark på remiss i dag 23.4.2010
(Miljöministeriet)
Syresättningsexperimentets första år: Svavelvätehalterna minskade 20.4.2010
(Finlands miljöcentral SYKE och Stockholm Vatten)
Aranda återvände från sin isforskningsresa på Finska viken 25.3.2010
(Meteorologiska institutet)
Fartygens utsläpp stora på Östersjön 23.3.2010
(Meteorologiska institutet)
Aranda ut på isforskningsresa - trycket från isen undersöks 8.3.2010
(Finlands miljöcentrum SYKE och Meteorologiska institutet)
Färglagda kartor över istäcket i Östersjön nu på nätet 22.2.2010
(Meterorologiska insititutet)
Isen breder ut sig och blir tjockare 18.2.2010
Högre vintertida näringshalter i Östersjön - inga observationer av amerikanska kammaneter i Finlands havsområden 11.2.2010
Färre oljeutsläpp upptäcktes genom flygbevakning 9.2.2010
(Finlands miljöcentrum SYKE)
Experter föreslår samarbetsgrupp för skarvfrågor kring Östersjön 1.2.2010
(Finlands miljöcentral SYKE)
Vattnet i Finska viken rekordartat lågt 29.1.2010
(Meteorologiska institutet)
Lågt havsvattenstånd vid Finlands kust 26.1.2010
(Meteorologiska Institutet)
Aranda inleder sin vinteruppföljningsresa 12.1.2010
(Finlands miljöcentral SYKE, Meterologiska insitutet)
11.1.2010, http://www.itameriportaali.fi/sv/ajankohtaista/itameri-tiedotteet/2010/sv_SE/2010/

Miljöministeriet Finlands miljöcentral Meteorologiska institutet

[site.actions.backToTop]