Mene sisältöön

Toimintopainikkeet

Sisällysluettelo

Murupolku

Itämeriportaalin sisällöt uusissa osoitteissa 1.1.2015 > syke.fi, ilmatieteenlaitos.fi, ym.fi, ymparisto.fi/meri, meriwiki.fi

Valikko

Fosfori

Katso myös fosforinkierto, rehevöityminen, sisäinen kuormitus, typpi.

Itämeren tyypillinen fosfaattikerrostuneisuus talvella.
Itämeren tyypillinen fosfaattikerrostuneisuus talvella.

Fosfori (P) ja typpi ovat kaikkien mikro- ja makrolevien tarvitsemia pääravinteita, joiden saatavuus voi rajoittaa perustuotantoa. Ravinteiden ylitarjonta johtaa vesialueen rehevöitymiseen.

Fosfori on tärkein perustuotantoa rajoittava ravinne suurten jokien suistoissa ja Perämerellä.


Fosfori esiintyy luonnossa pääasiassa ortofosfaattina (PO43-), maaperässä useissa mineraaleissa niukkaliukoisina kalsium-, alumiini- ja rautafosfaatteina, sekä orgaanisina yhdisteinä.


Maaperän luontaiset fosforivarat ovat pienet ja niukkaliuokoisina ne huuhtoutuvat maaperästä hitaasti. Myös fosforin saanti ilmakehästä on vähäistä. Vuosikymmenien kuluessa ihmisen toiminta on kuitenkin kuormittanut merta ja Itämeren pohjalle on kertynyt suuri fosforivaranto.

»  Sanakirjan pääsivulle

päivitetty 12.5.2010
16.2.2004, http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/sanakirja/fi_FI/fosfori/

Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Ilmatieteenlaitos

Sivun alkuun