Mene sisältöön

Toimintopainikkeet

Sisällysluettelo

Murupolku

Itämeriportaalin sisällöt uusissa osoitteissa 1.1.2015 > syke.fi, ilmatieteenlaitos.fi, ym.fi, ymparisto.fi/meri, meriwiki.fi

Valikko

Itämeri-kylän näytteilleasettajien esittely

Itämeri-kylä 28.-30.7. Vellamon kupeessa kantasatamassa 

Kurkkaa mikroskooppiin, kosketa pohjamutaa 

Itämeri-kylässä pääset esimerkiksi tutkimaan meren otuksia mikroskooppien avulla, osallistumaan tietokilpailuun sekä vierailemaan kuvitteellisessa Itämeren kaupungissa. Saat myös ajankohtaista ja käytännöllistä tietoa ympäristöystävällisestä veneilystä, Itämeren tilasta ja pohjien hapettomuudesta suoraan asiantuntijoilta.  

Lapset voivat kylän rastit kierrettyään suorittaa Itämeri-passin. Kaikki pääsevät lähettämään omat Itämeri-terveisensä päättäjille. 

Itämeri-kylässä tietoa ja elämyksiä tarjoavat 18 eri tahoa: Itämeri-haaste ja Luontokeskus Harakka Helsingistä, Suomen ympäristökeskus SYKEn merikeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Pidä Saaristo Siistinä ry, Turun ammattikorkeakoulun BalticSeaNow.Info, Itämeren suojelukomissio HELCOM, Kotkan kaupunki, Merikotka-tutkimuskeskus, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, HaminaKotka Satama, EkoKymenlaakso-hanke, Suomen Meripelastusseuran Kotkan yhdistys, Communicating the Baltic – COBWEB -hanke, Kemian vuosi 2011, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Metsähallitus ja Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI. 

Itämeri-kylä on avoinna kolme päivää torstaista 28.7. lauantaihin 30.7. Torstaina kylä avataan kello 12.00, ja muina päivinä se on avoinna kello 10.00 – 20.00. Paikka on Kotkan Kantasataman pohjoislaituri merikeskus Vellamon vieressä. 

Aranda paikalla 28.-29.7.

SYKEn merikeskuksen merentutkimusalus Aranda on paikalla kaksi päivää. Se on avoinna yleisölle torstaina 28.7. kello 13.00–18.00 ja perjantaina 29.7. kello 10.00–12.00 ja 13.00–18.00. 

Toimintaa, tietoa ja oivalluksia Itämeri-kylässä:

Itämerihaaste ja Luontokoulu Harakka

Itämerihaasteen ja Luontokoulu Harakan osastolla voit tunnistaa meriötököitä, tutkia meriveden kemiaa ja ihmetellä, miksi rakkolevä on Kotkassa niin paljon pienempää kuin Hangossa. Mikroskoopin avulla pääset aivan lähelle pienintäkin otusta!

Kerro samalla, miten Sinä pelastaisit Itämeren ja ota muiden ideat käyttöösi! Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen luontokoulu Harakka sekä Turun ja Helsingin kaupunkien Itämerihaaste tarjoavat tietoa, kokemuksia, oivalluksia sekä ihastuksia Itämerestä.

Tule tutustumaan – meillä on puuhaa koko perheelle!

Itämerihaaste on vuonna 2007 julkistettu Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien aloite. Sen ytimen muodostaa paikallistason toimijoiden vapaaehtoinen sitoutuminen Itämeren suojeluun. Kuluneiden kolmen vuoden aikana yli 170 toimijaa Itämeren alueella on liittynyt Itämerihaasteeseen.
 

Helsingin yliopisto - HENVI

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö, HENVI,  esittelee Itämeri-kylässä yliopistossa tehtävää monimuotoista ja kiehtovaa Itämeritutkimusta. HENVIn osastolla voit tutustua uusimpaan tutkimustietoon Itämeren tilasta. Lapset voivat kokeilla öljyntorjuntaa käytännössä ja kurkistaa mikroskooppiin.  Tietoiskuissa asiantuntijat kertovat muun muassa merikuljetusten riskeistä ja merenalaisesta hylkytutkimuksesta.  

HELCOM

The Baltic Marine Environment Protection Commission, usually referred to as the Helsinki Commission (HELCOM), is an intergovernmental organization of the nine Baltic Sea coastal countries and the European Community working to protect the marine environment of the Baltic Sea from all sources of pollution and to ensure safety of navigation in the region. HELCOM is the governing body of the "Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area," more usually known as the Helsinki Convention, that entered into force originally in 1980 and as renewed in 2000. The Headquarters of the Helsinki Commission, the Secretariat is located in Helsinki, Finland.

Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio tai Helsingin komissio (HELCOM) on Itämeren yhdeksän rantavaltion ja EU:n välinen organisaatio, jonka tavoitteena on vähentää kaikenlaista kuormitusta Itämereen, suojella meriluontoa ja edistää merenkulun turvallisuutta. HELCOM seuraa ja kehittää Itämeren merellisen ympäristön suojelusopimuksen eli ns. Helsingin sopimuksen toimeenpanoa, joka astui alunperin voimaan vuonna 1980 ja uudistettuna vuonna 2000. HELCOM:n sihteeristö sijaitsee Suomessa, Helsingin Katajanokalla.
 

Baltic Sea Now. Info –hanke, Turun ammattikorkeakoulu 

Neljän Itämeri-valtion välinen BalticSeaNow.info-hanke yhteishanke kehittää uudenlaisia keinoja edistää ympäristötietoisuutta, aktivoida kansalaiskeskustelua sekä innostaa ihmisiä Itämeren tilan säännölliseen havainnointiin. Kolmivuotinen BalticSeaNow.info –hanke edistää tieto- ja tapahtumatarjonnalla myös Itämeren mittavien suojelutoimien toteuttamista. Ajatuksena on koota yhteen Itämeren alueen kansalaisten ja yhteisöjen tahto suojella meriympäristöämme sekä vahvistaa Itämeri-valtioiden yhteistä Itämeri-identiteettiä.  

Keskeisin osa BalticSeaNow.info-hanketta rakentuu Itämeren tieto- ja keskusteluportaalin ympärille. Muista Itämeri-sivustoista poiketen portaali kutsuu tavallisia kansalaisia osallistumaan Itämeri-keskusteluun yhdessä tutkijoiden kanssa. Portaalin lisäksi hanke ohjaa kansalaisia esitteiden ja pelien avulla Itämeren suojeluun arkipäiväisten valintojen kautta. Hankkeen aikana järjestetään myös kaikille avoimia tapahtumia, yleisöluentoja ja seminaaritilaisuuksia sekä yleisövierailuja merentutkimusaluksiin. Itämeri-kylän Baltic Sea Now. Info -osastolla voit itse tutustua merentutkimuksessa käytettäviin menetelmiin, Itämeren eliöihin sekä äänestää Itämerta uhkaavista tekijöistä. 

Kaakkois-Suomen elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus

Kaakkois-Suomen elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskuksen osastolla pääset tutustumaan Itämereen pintaa syvemmältä vedenalaisen videon kautta. Osastolla saat lisäksi tietoa mm. vedenalaisen luonnon kartoituksesta, vaeltavista lohikalakannoista, Suomenlahden tilasta ja tulokaslajeista.

Kaakkois-Suomen elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskus seuraa itäisen Suomenlehden tilaa säännöllisesti osallistumalla valtakunnallisiin veden laadun seurantaohjelmiin ja erilaisiin Suomenlahden tutkimusprojekteihin.

Suomen Ympäristökeskus SYKE & Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

SYKEn merikeskuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ja uusia ratkaisuja Itämeren suojelua ja kestävää käyttöä palvelevan päätöksenteon tueksi. SYKE kytkee yhteen laajaa merentutkimuksen, valuma-alue-, ilmastonmuutos- ja sosio-ekonomisen tutkimuksen osaamista. SYKEn merikeskuksen tehtävänä on myös huolehtia riittävän valtakunnallisen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden hankkimisesta ja ylläpidosta.

SYKEn osastolla Itämeri-kylässä voit omin silmin nähdä, miltä Arandan matkallaan kauhoma pohjanäyte pitää sisällään ja tapaat asiantuntijamme keskustelemassa aiheesta. Arandan laitteisiin voit tutustua myös paikanpäällä itse aluksessa, joka on laiturissa torstaina ja perjantaina. Valokuvin esittelemme Itämeren upeaa vedenalaista elämää ja kerromme siihen kohdistuvista uhkista. Voit mm. saada vastauksen kysymykseen, mikä aiheuttaa pohjien hapettomuutta ja mitä se merkitsee meren elämälle?

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Itämeri-tutkimusohjelman tavoitteena on kehittää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä edellytyksiä Itämeren ja erityisesti rannikkovesien ekosysteemin monipuoliselle hyödyntämiselle muuttuvissa olosuhteissa. Tutkimusohjelman tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti Itämeren tilaan.

RKTL:n osastolla esitellään mm. vähäarvoisten kalojen hyödyntämistä. SYKE-RKTL:n osastolla sinulla on myös mahdollisuus lähettää terveisiä päättäjille ja ehdottaa toimia Itämeren hyväksi. 

Merikotka-tutkimuskeskus, Kotkan kaupunki, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, HaminaKotka Satama, EkoKymenlaakso-hanke ja Suomen Meripelastusseuran Kotkan yhdistys

Kotkan osastolla on lapsille meriturvallisuusaiheinen tehtävä ja kalantunnistuskilpailu. Lasten suosikki, Maretariumin Hanna Hauki vierailee paikalla. Tarjolla on myös tietoa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus ”Merikotkan” ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ympäristö- ja meriturvallisuushankkeista sekä EkoKymenlaakso -hankkeesta. Lisäksi Kotkaan suunniteltu kaupunkituulipuisto ja toukokuun alussa toimintansa aloittanut Suomen suurin yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama HaminaKotka Satama Oy esittäytyvät yleisölle. Suomen Meripelastusseura ja Kotkan Meripelastusyhdistys ry ovat mukana Kotka-teltassa sekä Itämeri-kylän viereen asemoituneilla meripelastusaluksillaan. 

Pidä saaristo siistinä ry

Pidä Saaristo Siistinä ry:n osastolla voit osallistua Itämeri-aiheiseen tietokilpailuun, jossa arvioidaan esimerkiksi mereen joutuneiden roskien häviämisaikoja. Osastolta saat myös hyödyllistä tietoa yhdistyksen toiminnasta ja ympäristöä säästävästä veneilystä. Lisäksi myynnissä on Roope-tuotteita.

Pidä Saaristo Siistinä ry on veneilijöiden valtakunnallinen ympäristöjärjestö. Yhdistys tunnetaan parhaiten satamien Roska-Roope-jätehuoltopisteistä. Konkreettisen jätehuoltotoiminnan lisäksi ennaltaehkäisevä ja positiivinen ympäristökasvatus on tärkeä osa toimintaa. Pidä Saaristo Siistinä ry pyrkii siihen, että veneilijöiden ja vesillä liikkujien luontoon jättämä jälki jäisi mahdollisimman pieneksi.  

Communicating the Baltic – COBWEB, Hyria koulutus Oy

Samaan aikaan toisaalla – Hetkiä Itämeren Kaupungissa -näyttely

COBWEB tuo Itämeri-kylään nuorille ja aikuisille suunnatun uudenlaisen näyttelyn, jossa pääsee kurkistamaan öljykauden jälkeistä aikaa elävään kuvitteelliseen Itämeren Kaupunkiin. Näyttelyssä voit eläytyä vanhan Diilerin bluesiin, seikkailla myrkyllisellä aikamatkalla tai selvittää Kallen ja Lauran kanssa asuntolainan kiemuroita. Luvassa on jännitystä ja romantiikkaa sekä oivalluksia kestävästä elämäntavasta ja vihreästä kaupunkisuunnittelusta. 

Tarinoiden ja suurten kuvien kokonaisuus haastaa pohtimaan kriittisesti arjen valintoja, jotka vaikuttavat luonnon hyvinvointiin Itämeren valuma-alueella. Näyttelyn käsikirjoitus on luotu laajassa ympäristöasiantuntijoiden ja -kasvattajien yhteistyössä. 

Communicating the Baltic – COBWEB on ympäristökasvatus ja –viestintä projekti, jonka tarkoituksena on parantaa tiedonkulkua kasvattajien ja tutkijoiden välillä keskisen Itämeren alueella. Projektissa asiantuntijat ja kasvattajat neljästä Itämeren maasta luovat yhdessä ympäristökasvatusmateriaalia esim. koulujen, päiväkotien, luontokoulujen, museoiden ja muiden ympäristökasvatustyötä tekevien tahojen käyttöön. 

Kemian vuosi 2011, Suomen Kemian Seura

Kemia - osa hyvää elämää!

Näin kuuluu kansainvälisen kemian vuoden 2011 iskulause suomen kielellä. YK:n ja Unescon nimeämää vuotta juhlitaan ympäri maailmaa.

Suomessa järjestetään vuoden aikana monia värikkäitä tapahtumia, joissa tuodaan esille kemian saavutuksia ja sen merkitystä elinympäristömme kehittymiselle. Itämeri-kylän Suomen Kemian Seuran osastolla saat tietoa kemian opiskelusta ja tutkimuksesta Suomessa sekä suomalaisista kemian innovaatioista ja ratkaisuista.

Metsähallitus

Metsähallituksen osastolla voit tutustua vedenalaisen luonnon monimuotoisuuteen, kartoitukseen ja merellisiin kansallispuistoihin. Osastolla on näytillä mm. videomateriaalia pinnan alta ja vedenalaiseen kartoitukseen käytettävää välineistöä.

Metsähallitus hoitaa valtion maa- ja vesialueita, joita on noin kolmannes maamme pinta-alasta eli yli 120 000 km². Tästä on merivesialueita noin neljäsosa eli yli 30 000 km². Suurin osa vesialueista on valtion yleisiä vesialueita, mutta myös moniin erilaisiin luonnonsuojelualueisiin sisältyy vesialueita.

Metsähallituksen meribiologisen toiminnan päätavoite on Itämeren meri- ja rannikkoluonnon inventointi.  Inventointitietoja käytetään, kun suunnitellaan valtion omistamien merialueiden hoitoa ja kestävää käyttöä. Tämä koskee etenkin virkistyskäyttöä ja meriluonnon monimuotoisuuden suojelua. Meribiologista toimintaa ovat myös alueiden hoidon ja käytön suunnittelu, lajien ja luontotyyppien seuranta, kansainvälinen toiminta ja toimintaan liittyvää tutkimus.

 

7.6.2011, http://www.itameriportaali.fi/fi/ajankohtaista/seminaarit/fi_FI/itameri_kyla_naytteilleasettajat/

Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Ilmatieteenlaitos

Sivun alkuun